Vi sponsrar

Våra tjänster

Asbestsanering

Betonghåltagning

Bilningsarbeten

Blästring

Byggstäd

Fasadrengöring

Fukt och vattenskador

Golvslipning

Golvsågning

Högtryckstvättning

Industrisanering

Klottersanering

Rivning

Skrotning

Skadesanering

Miljösanering

Tank och panndemontering

Ventilationsrengöring

Asbestsanering

Thobs Skadesanering AB har lång erfarenhet och modern utrustning tillhands så det blir ett effektivt och säkert saneringsarbete.
Vi erbjuder allt från provtagning till asbestsanering.

(C) Copyright Thobs Skadesanering AB 2010. Webbutveckling: Schotte Systems.