Vi sponsrar

Våra tjänster

Asbestsanering

Betonghåltagning

Bilningsarbeten

Blästring

Byggstäd

Fasadrengöring

Fukt och vattenskador

Golvslipning

Golvsågning

Högtryckstvättning

Industrisanering

Klottersanering

Rivning

Skrotning

Skadesanering

Miljösanering

Tank och panndemontering

Ventilationsrengöring

Blästring

Vi utför all typ av blästring på olika underlag som t.ex sten, putsfasader, betong, järn och stål. För att minska dammet vid blästring kan man tillsätta vatten. Fönster, dörrar, ventiler mm täcks alltid in.


(C) Copyright Thobs Skadesanering AB 2010. Webbutveckling: Schotte Systems.